Aktualności

SOW

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie działa na wielu polach, zarówno stacjonarnie, udzielając fachowej pomocy mieszkającym i przychodzącym do Ośrodka po porady osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również zajmuje się działalnością informacyjną i  profilaktyczną z zakresu przemocy domowej w środowisku lokalnym.

W tym celu Kadra Ośrodka organizuje wykłady, szkolenia i warsztaty.

 

Liderzy kooperacji

Liderzy kooperacji

14.03.2019

"Liderzy kooperacji" to innowacyjny projekt, do realizacji którego, na mocy zawartego porozumienia, przystąpiły wspólnie 21 czerwca 2018 r. dwa samorządy: Gmina Kuryłówka i Powiat Leżajski reprezentowany przez instytucje  z terenu powiatu. Projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020 i przebiega w 4 etapach w 3 makroregionach.

Więcej…

 

DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dzień praw dziecka20.11.2018


Dzień Praw Dziecka to w naszym Ośrodku dzień wspólnych zajęć dla dzieci i ich mam. Wszyscy dowiedzieli się czym jest „Konwencja o Prawach Dziecka” oraz poznali Prawa Dziecka. Wspólne zabawy, malowanie palcami oraz konkurs z nagrodami sprawiły, że ten dzień był naprawdę szczególny i sprawił wszystkim wiele radości.

 

Więcej…

 

19 DNI AKTYWNOŚCI W CELU ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY, 1-19 LISTOPADA

19-dni-aktywnosci1-19.11.2018

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie promuje Międzynarodową Kampanię: „19 Dni Aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada”.
Finał kampanii - dzień 19 listopada to równocześnie MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI.

 

Więcej…

 

Wizyta studyjna członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu łańcuckiego w Ośrodku Wsparcia w Nowej Sarzynie

Wizyta studyjna24.10.2018

W naszym Ośrodku gościliśmy członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz osób pracujących w grupach roboczych z terenu powiatu łańcuckiego. Pracownicy Sądu, Prokuratury, Oświaty i Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczyli w 2-godzinnym spotkaniu, którego celem było przybliżenie problematyki przemocy w rodzinie oraz działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami z pewnością wpłynie pozytywnie na udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

Więcej…

 

Dzień praw dziecka

20.11.2017

Tradycyjnie, jak co roku zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku DZIEŃ PRAW DZIECKA. W zajęciach uczestniczyły dzieci oraz ich mamy. Wszyscy zapoznali się z Prawami Dziecka, wzięli udział w zabawach, tj. kalambury – zadaniem mam było odgadnąć prawo przedstawiane przez dziecko za pomocą rysunku. Zajęcia zakończył konkurs plastyczny na temat Praw Dziecka, a wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.

 

Więcej…

 

19 dnia aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada

1-19.11.2017.2017

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, jak co roku promuje Międzynarodową Kampanię: "19 Dni Aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada". Finał kampanii odbywa się dnia 19 listopada, kiedy obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI. W 2017 roku szczególną uwagę zwróciliśmy na "POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI" u dzieci.
Kampania miała charakter edukacyjno-informacyjny i była skierowana do dzieci. Jej celem było wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i uświadomienie dzieciom posiadania swoich praw. W ramach kampanii do wszystkich przedszkoli z terenu powiatu leżajskiego przesłaliśmy materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi.
Dodatkowe informacje na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej: www.19days.woman.ch

 

Konkurs plastyczny pt. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

10.2017

Mieszkańcy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundację „Znajdź Pomoc”.
W arteterapii, czyli terapii przez sztukę uczestniczyły zarówno dzieci, jak i dorośli. Celem konkursu była, m.in. aktywizacja społeczna uczestników, rozwój ich pasji i umiejętności plastycznych. Uczestnicy zajęć wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością, do wykonania swoich prac wykorzystywali różne techniki plastyczne. Bardzo się cieszymy, że praca jednego z naszych najmłodszych mieszkańców została wyróżniona w konkursie.

Galerię zwycięskich prac można obejrzeć na stronie internetowej fundacji: www.znajdzpomoc.pl/konkurs_plastyczny_wyniki.html


Więcej informacji na temat działalności fundacji można uzyskać na stronie internetowej: www.znajdzpomoc.pl

 

Więcej…

 

Bezpieczne wakacje

29.06.2017

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W ramach akcji, z dziećmi przeprowadzono zajęcia na temat zasad poruszania się w ruchu drogowym, znajomości podstawowych znaków drogowych, udzielono informacji o służbach ratowniczych, zapoznano z numerami telefonów alarmowych i przekazano inne ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Więcej informacji na temat akcji „Bezpieczne Wakacje” można uzyskać na stronie internetowej: https://bezpiecznewakacje.pl/

 

Więcej…

 

Wakacje 2017

24.06.2017

Na rozpoczęcie wakacji zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku wspólne zajęcia dla mam i dzieci. Wszyscy uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Nasze wymarzone wakacje”, wspólnie rozwiązywano krzyżówki o tematyce wakacyjnej oraz odgadywano zagadki. Za zaangażowanie w zajęcia dzieci wraz z mamami otrzymały nagrody.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…