Aktualności

Bezpieczne wakacje

29.06.2017

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W ramach akcji, z dziećmi przeprowadzono zajęcia na temat zasad poruszania się w ruchu drogowym, znajomości podstawowych znaków drogowych, udzielono informacji o służbach ratowniczych, zapoznano z numerami telefonów alarmowych i przekazano inne ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Więcej informacji na temat akcji „Bezpieczne Wakacje” można uzyskać na stronie internetowej: https://bezpiecznewakacje.pl/

 

Więcej…

 

Wakacje 2017

24.06.2017

Na rozpoczęcie wakacji zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku wspólne zajęcia dla mam i dzieci. Wszyscy uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Nasze wymarzone wakacje”, wspólnie rozwiązywano krzyżówki o tematyce wakacyjnej oraz odgadywano zagadki. Za zaangażowanie w zajęcia dzieci wraz z mamami otrzymały nagrody.

 

Więcej…

 

Dzień Dziecka

01.06.2017

Dzień Dziecka to szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Z tej okazji mamy przygotowały liczne słodkości. Najwięcej radości sprawiły naszym najmłodszym mieszkańcom otrzymane prezenty, zabawy trwały cały dzień.

Więcej…

 

Czytanie dzieciom

30.05.2017

W naszym Ośrodku gościliśmy nauczycielkę z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie. Młodzież czytała dzieciom bajki, zadawała pytania dotyczące treści wysłuchanych opowieści oraz zadawała ciekawe zagadki. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, było wesoło i słodko za sprawą otrzymanych na zakończenie słodyczy.

 

Więcej…

 

Dzień Matki

26.05.2017

Z okazji Dnia Matki dzieci przygotowały dla mam liczne niespodzianki: teatrzyk z pacynkami, po którym recytowano wiersze i śpiewano piosenki, dzieci wręczyły mamom samodzielnie wykonane laurki i kwiaty z papieru, a na zakończenie zaprosiły mamy na słodki poczęstunek – tort, który dzień wcześniej same zrobiły.

 

Więcej…

 

"DZIEŃ PRAW DZIECKA"

20.11.2016

27 lat temu została przyjęta KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA. Z tej okazji zorganizowaliśmy w Ośrodku DZIEŃ PRAW DZIECKA. Dzieci poznały swoje prawa, a także otrzymały książeczki do kolorowania w celu ich utrwalenia. Mamy i dzieci uczestniczyły w różnych zabawach oraz konkursie plastycznym na temat PRAW DZIECKA. Otrzymane nagrody sprawiły, że ten dzień był prawdziwym świętem.

Więcej informacji na temat Konwencji o Prawach Dziecka można uzyskać na stronie Rzecznika Praw Dziecka: brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

 

Więcej…

 

"19 DNI AKTYWNOŚCI W CELU ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY, 1-19 LISTOPADA"

1-19.11.2016

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie promuje Międzynarodową Kampanię: "19 Dni Aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada", której finał odbywa się dnia 19 listopada, kiedy obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI. Przewodnim tematem kampanii w 2016 roku jest „NIEDOŻYWIENIE”. Ma ona charakter edukacyjno-informacyjny i jest skierowana zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Jej celem jest zapobieganie niedożywieniu dzieci, a także zaburzeniom odżywiania, tj. anoreksja czy bulimia. W ramach kampanii do wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego przesłaliśmy materiały dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z dziećmi i rodzicami.

Informacje na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej: 19days.woman.ch

 

"TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM"

W dniach 22-27.02.2016 r. w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Sądzie Rejonowym w Leżajsku oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie pełnione były dyżury specjalistów. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia m.in. dotyczącego przemocy w rodzinie. Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Dodatkowe informacje można uzyskać na specjalnej stronie internetowej poświęconej osobom pokrzywdzonym www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

DZIEŃ PRAW DZIECKA

20.11.2015

W dniu 20.11.2015 roku obchodziliśmy 26 rocznicę przyjęcia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.Z tej okazji zorganizowaliśmy w Ośrodku DZIEŃ PRAW DZIECKA.
Mamy i dzieci przebywające w Ośrodku uczestniczyły w zajęciach, podczas których zapoznały się z Prawami Dziecka,dzieci przedstawiały swoje prawa w formie kalamburów,
a mamy je odgadywały. Rozstrzygnięty został konkurs rodzinny na temat Praw Dziecka oraz przyznane nagrody, które najbardziej ucieszyły naszych najmłodszych mieszkańców.

Więcej…

 

„WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE”

 

10.2015

Współudział Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem „Nowy Horyzont”
w Rzeszowie. Umieszczenie plakatów promujących projekt na terenie Ośrodka oraz przekazanie klientom Ośrodka ulotek na temat projektu oraz informacji na temat spotkań edukacyjnych.

 

„PRAWA DLA OFIAR PRZEMOCY SEKSUALNEJ: NOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE. WSZECHSTRONNE USŁUGI INFORMACYJNE, SZKOLENIA I DZIAŁANIA”

09.2015

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie włączył się w projekt „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.Celem projektu było dostarczenie wszechstronnych informacji na temat przemocy seksualnej oraz możliwości udzielenia pomocy ofiarom przestępstw seksualnych. Materiały promujące projekt, tj. plakaty, broszurki i ulotki udostępniliśmy klientom Ośrodka oraz przesłaliśmy do przychodni zdrowia z terenu powiatu leżajskiego i województwa podkarpackiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…