Aktualności

Rok 2007

W ramach włączenia się Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie w ogólnopolską kampanię społeczną “Kochać zbyt mocno”, nakreślającą głównie problem przemocy psychicznej w rodzinie w dniach 23.07.2007 r., 20.08.2007 r. i 05.10.2007 r. pracownicy Ośródka przeprowadzili serię wykładów. Celem wykładów było wprowadzenie w tematykę przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem faz i rodzajów przemocy, a także mitów i stereotypów krążących w społeczeństwie na temat przemocy w rodzinie. Podczas spotkania odbyła się także projekcja filmu o tematyce przemocy domowej i dyskusja na jego temat. Uczestniczkami wykładów były kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarzynie oraz kobiety działające w Stowarzyszeniu “Kobiety Razem” w Leżajsku.