galeria - promowanie postaw prorodzinnych wśród mieszkańców Ośrodka

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia poprzez organizowanie takich imprez jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, urodziny stara się promować postawy prorodzinne, wzmacniać więzi wewnątrzrodzinne wśród mieszkańców SOW.

Urodziny

Dzień Matki

Dzień Dziecka

Mikołaj