Organizacje ogólnopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA - jest organizacją pozarządową, której głównym zakresem działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tel. 22-499-37-33 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.00

kontakt: www.niebieskalinia.org e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Fundacja Dzieci Niczyje - polska organizacja zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej.

Tel. 22-616-02-68, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży: 116-111 - służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia kontakt z fachowcami osobom, które są w trudnej sytuacji.

Kontakt: www.fdn.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to:

 

“1. zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą,

2. oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na osoby stosujące przemoc,

3. podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w

rodzinie.” (Art. 10, pkt. 1-3 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)


Zadania organizacji ogólnopolskich:

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy “Niebieska Linia” - jest to ruch społeczny skupiający osoby i instytucje, które przeciwstawiają się przemocy domowej i współdziałają w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:


Ogólnopolski telefon informacyjno-interwencyjny:

tel.  801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, czynny w dni powszednie:

10.00 – 22.00, w soboty, niedziele i święta: 10.00 – 16.00)

lub tel. 22 666 00 60

(linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku: 10.00 – 22.00)

kontakt: www.niebieskalinia.pl,    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


- z pomocy mogą korzystać ofiary, sprawcy oraz świadkowie przemocy w rodzinie,

- udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej i porad prawnych,

- udzielanie informacji, gdzie można uzyskać pomoc,

- prowadzenie poradni środowiskowej dla rodzin dotkniętych przemocą domową,

- prowadzenie Centrum Informacji o Przemocy Domowej,

- organizowanie szkoleń, konferencji, kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.