Instytucje na podkarpaciu

Numer alarmowy, bezpłatny, całodobowy o charakterze informacyjno – koordynującym

dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

Rzeszów - tel. 987

Zadania województw to:

“inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i “opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” ( Art. 6, § 6, pkt. 1-2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)

Zadania instytucji działających na terenie województw:

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia,

- udzielenie schronienia na okres do 3 miesięcy,

- zapewnienie ochrony przed sprawcą przemocy,

- rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,

- wspieranie ofiary przemocy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,

- poradnictwo: prawne, medyczne, psychologiczne, socjalne,

- prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz terapii indywidualnej.


SOW NOWA SARZYNA : tel. 17 241 38 13, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


SOW GORZYCE: tel. 15 836 23 70, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


SOW KORYTNIKI: tel. 16 671 85 94, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.sow-korytniki.pl


SOW LESKO: tel. 13 492 72 52 lub 13 492 72 53 lub tel. kom. 66 33 2 7000, www.lesko.sos.pl


Hostele i Schroniska dla ofiar przemocy:

- zapewnienie czasowego pobytu,

- zapewnienie ochrony przed sprawcą przemocy,

- udzielanie pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej,

- prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej,

- przygotowanie osoby pokrzywdzonej do samodzielnego życia po opuszczeniu schroniska.

Telefony Zaufania, Informacyjne lub Interwencyjne:

- wstępna diagnoza sytuacji rodziny,

- udzielenie wsparcia,

- motywowanie osoby pokrzywdzonej do podjęcia samodzielnych działań,

- dostarczanie informacji na temat możliwości rozwiązania sytuacji problemowych,

- udzielanie porad prawnych,

- informowanie o placówkach i instytucjach, gdzie można uzyskać bezpośrednią

pomoc,

- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki przemocy i uzależnień.


Młodzieżowy Telefon Zaufania – Rzeszów tel. 17 853 31 63


POMARAŃCZOWA LINIA” - Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją:

Rzeszów - tel. 801 140 068


Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin:

Rzeszów - tel. 17 862-13-14