Rok 2008

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Sądy w miesiącach 02.2008 r.-03.2008 pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniach 03.07.2008 r.,10.07.2008r.,11.07.2008r.,04.11.2008 r.,05.11.2008 r. pracownicy SOW w Nowej Sarzynie przeprowadzili mini szkolenie pt. „Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie”. Szkolenie kierowane było do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej podległych pod gminę. Przeszkoleni zostali pracownicy OPS- u w Leżajsku, Nowej Sarzynie, Białobrzegach, Markowej i Łańcucie. Szkolenie objęło tematyką problem obojętności wobec przemocy w rodzinie i tym samym szybkiego reagowania na przemoc.

W grudniu 2008 r. pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie przeprowadzili akcję profilaktyczną pt. „Jesteś rodzicem?” dotyczącą wychowania bez przemocy, skierowaną do rodziców. W ramach akcji rozesłano przygotowane broszurki informacyjno- edukacyjne do 30 szkół podstawowych, 10 przedszkoli i 12 bibliotek publicznych w powiecie leżajskim w celu ich rozpropagowania wśród rodziców lub  wykorzystania informacji w nich zawartych podczas rozmów pedagogów i wychowawców z rodzicami.