Rok 2009

W dniach 23-27.02.2009 kolejny raz pracownicy Ośrodka Wsparcia w Nowej Sarzynie pełnili dyżury w Sądzie w Leżajsku i w Łańcucie udzielając porad kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W dniu 16.11.2009 r.- odbyło się szkolenie zorganizowane i prowadzone przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie kierowane do psychologów i pedagogów powiatu leżajskiego. Celem szkolenia było przekazanie podstawowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie, form specjalistycznej pomocy udzielanej przez SOW, a także nawiązanie współpracy ze szkołami naszego powiatu.

W Listopadzie 2009 gościliśmy w naszym Ośrodku delegację przedstawicieli kierowników ośrodków pomocy społecznej z Holandii. Celem spotkania było nawiązanie międzynarodowego kontaktu pomiędzy Ośrodkami.