Rok 2010

W dniu11.02.2010 r. SOW włączył się w ogólnopolską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy Wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych. W ramach ww. Kampanii rozesłane zostały ulotki promujące ww. Kampanię oraz oferta SOW do 41 instytucji z powiatu leżajskiego: OPS-ów, Bibliotek i Przychodni. Broszury zawierały wskazówki jak należy pomóc takim osobom i gdzie osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy i wsparcia.

W miesiącach 05-07.2010 r. pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w OPS-ie w Nowej Sarzynie oraz Leżajsku udzielając porad osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonych tym zjawiskiem.

We wrześniu 2010 r. pedagog SOW opracowała materiały edukacyjne pt.: „Co to są emocje?” i „Złościuch” na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, złością, kontrolowaniem uczuć, które zostały przekazane do pedagogów szkolnych do 30 szkół podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. Celem było promowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych wzorców życia rodzinnego wolnego od przemocy.

W październiku 2010 r. nasz Ośrodek włączył się w Ogólnopolską  Kampanię „Zły Dotyk” na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kampania społeczna poświęcona była problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Jej celem była edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. W ramach ww. Kampanii rozesłano i rozwieziono do 30 szkół z terenu powiatu leżajskiego materiały, które otrzymano od Fundacji Dzieci Niczyje. Były to poradniki dla pedagogów i nauczycieli. Pedagog SOW opracowała materiały o wyżej wymienionej tematyce do wykorzystania przez pedagogów szkolnych w czasie rozmów z dziećmi, rodzicami a także do wykonania gazetek ściennych.