4-02-2014

W dniu 04.02.2014 r. odbył się wykład i pogadanka dla rodziców dzieci klas od „0” do III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Piskorowicach prowadzony przez pedagoga SOW na temat przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem form przemocy wobec dziecka. Podczas spotkania z rodzicami omówiono formy wychowania i komunikacji z dzieckiem bez przemocy, rozdano materiały edukacyjne na ten temat, przekazano także ulotki oraz informacje o działalności SOW w Nowej Sarzynie.