SOW

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie działa na wielu polach, zarówno stacjonarnie, udzielając fachowej pomocy mieszkającym i przychodzącym do Ośrodka po porady osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również zajmuje się działalnością informacyjną i  profilaktyczną z zakresu przemocy domowej w środowisku lokalnym.

W tym celu Kadra Ośrodka organizuje wykłady, szkolenia i warsztaty.