Informacja do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

 

W ramach spotkania gwarantujemy:

- wykwalifikowaną kadrę,

- indywidualne, nieodpłatne, porady udzielane przez adwokata lub radcę prawnego,

- bezpłatne posiłki: obiad, przerwy kawowe oraz poczęstunek,

- opiekę nad dziećmi,

- zwrot kosztu dojazdu,

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

W trakcie spotkań uzyskają Państwo informacje na temat form przemocy, sposobów reagowania na przemoc i zapobiegania przemocy, w tym również aspektów prawnych - praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym oraz uprawnieniach socjalnych.

W szczególności zostaną poruszone zostaną następujące tematy:

- uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w procedurze „Niebieskie Karty”,

- środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wystąpić o zastosowanie danego środka,

- art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu, opłaty od wniosku,

- główne informacje o możliwościach zaskarżenia postanowień w postępowaniu przygotowawczym i orzeczeń w postępowaniu karnym (zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia, obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania itp.),

- pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu przed sądem,

- pomoc dzieciom – art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.

Serdecznie zapraszamy

Po oświadczenia można zgłaszać się do Ośródka Wsparcia w Nowej Sarzynie.