19 dnia aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada

1-19.11.2017.2017

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, jak co roku promuje Międzynarodową Kampanię: "19 Dni Aktywności w celu zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży, 1-19 listopada". Finał kampanii odbywa się dnia 19 listopada, kiedy obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI. W 2017 roku szczególną uwagę zwróciliśmy na "POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI" u dzieci.
Kampania miała charakter edukacyjno-informacyjny i była skierowana do dzieci. Jej celem było wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i uświadomienie dzieciom posiadania swoich praw. W ramach kampanii do wszystkich przedszkoli z terenu powiatu leżajskiego przesłaliśmy materiały dla nauczycieli do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi.
Dodatkowe informacje na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej: www.19days.woman.ch