Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - prowadzi kampanię "Wysoki sądzie, zobacz mnie" - upominamy się o przestrzeganie praw dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Hasło tej kampanii to wezwanie do tego, aby na każdym etapie postępowania brać pod uwagę nie tylko dobro prowadzonych czynności, lecz także dobro dziecka.


Link do kampanii