Podziękowania dla wszystkich darczyńców.

Dziękujemy za okazywane wsparcie i wszelką pomoc na rzecz mieszkańców Ośrodka.Państwa zaangażowanie, bezinteresowność i dobroć serc zawsze sprawiają wielką radość i wywołują uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych.

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowe Sarzynie.

Podziękowanie