• wyjście z roli ofiary,
  • pracę nad wzrostem poczucia własnej wartości i sprawności,
  • zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy domowej, obalenie mitów i stereotypów na temat ról kobiety i mężczyzny w związku,
  • poznanie mechanizmów blokujących wyjście z przemocy,
  • poznanie mechanizmów przemocy domowej oraz współuzależnienia,
  • rozpoznanie faz przemocy, rodzaju i oznak przemocy we własnym związku,
  • poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania,
  • zmianę przekonań na temat świata i ludzi,
  • naukę nowych, konstruktywnych zachowań.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w Ośrodku, trwają 2 godziny. W zajęciach wykorzystywane są metody pracy warsztatowej i wykład.Na jedną edycję grupy psychoedukacyjnej składa się z 12 spotkań grupowych.