Korzyści płynące z udziału w grupie:

Opowiedzenie innym członkom grupy o swojej trudnej sytuacji i wysłuchanie osób mających podobne doświadczenia daje oparcie oraz poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami.

Wsparcie uzyskane od innych członków grupy a także możliwość uwolnienia od ciężaru emocji i bólu, ułatwia radzenie sobie w trudnej sytuacji.

Spotkania  grupowe to możliwość przyjrzenia się swojemu dotychczasowemu życiu, swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają na poszerzenie perspektywy, wymianę doświadczeń dotyczących sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, co umożliwia stopniowe wprowadzenie zmian nieskutecznych dotąd metod radzenia sobie z problemami. Udział w grupie wsparcia pozwala radzić sobie lepiej z bezradnością wobec problemu przemocy oraz innych trudności, które w związku z tym się pojawiają.

Terapia grupowa zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, członkowie grupy dają sobie nawzajem wsparcie w słabszych chwilach, także wtedy, gdy wydaje się, że już nie ma wyjścia z sytuacji. W trakcie spotkań można się dowiedzieć jak jest się odbieranym przez innych ludzi, w tym przypadku członków grupy wsparcia, można uzyskać od nich informację zwrotną na swój temat.

Dzięki udziałowi w grupie można nawiązać satysfakcjonujące znajomości i przyjaźnie, które niejednokrotnie są przyjaźniami na całe życie.

Powiedzenie innym o problemie pozwala wyjść z izolacji jaką niesie za sobą przemoc domowa, jest pierwszym krokiem do zmiany swojej sytuacji.

Dłuższy udział w grupie korzystnie wpływa na rozwój osobisty.

Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny. Zapraszamy.