Celem głównym zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych jest zapobieganie wystąpieniu lub likwidowanie istniejących dysfunkcji i zaburzeń utrudniających funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży oraz poprawa ich społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku, a także wyzwalanie z poczucia winy i odpowiedzialności za sytuację przemocową w rodzinie.

W programach socjoterapeutycznych wykorzystywane są różnorodne metody pracy z grupą między innymi:

  • elementy Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
  • elementy arteterapii,
  • psychodrama,
  • praca w kręgu,
  • „rundki”,
  • pantomima,
  • elementy muzykoterapii,
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne z dziećmi w Ośrodku odbywają się 1-5 razy w miesiącu.