Numer alarmowy, bezpłatny, całodobowy o charakterze informacyjno – koordynującym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - tel. 987

 

Zadania województw to:

“inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i “opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” ( Art. 6, § 6, pkt. 1-2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)

 

Zadania instytucji działających na terenie województw:

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

 • poradnictwo: prawne, medyczne, psychologiczne, socjalne,
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
 • udzielenie schronienia na okres do 3 miesięcy,
 • udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia,
 • zapewnienie ochrony przed sprawcą przemocy,
 • wspieranie ofiary przemocy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 • prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz terapii indywidualnej.

 

SOW NOWA SARZYNA: tel. 17 241 38 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SOW GORZYCE: tel. 15 836 23 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SOW KORYTNIKI: tel. 16 671 85 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.sow-korytniki.pl

SOW LESKO: tel. 13 492 72 52 lub 13 492 72 53 lub tel. kom. 66 33 2 7000, www.lesko.sos.pl


Hostele i Schroniska dla ofiar przemocy:

 • prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej,
 • zapewnienie ochrony przed sprawcą przemocy,
 • zapewnienie czasowego pobytu,
 • udzielanie pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej,
 • przygotowanie osoby pokrzywdzonej do samodzielnego życia po opuszczeniu schroniska.

 

Telefony Zaufania, Informacyjne lub Interwencyjne:

 • informowanie o placówkach i instytucjach, gdzie można uzyskać bezpośrednią pomoc,
 • dostarczanie informacji na temat możliwości rozwiązania sytuacji problemowych,
 • udzielenie wsparcia,
 • wstępna diagnoza sytuacji rodziny,
 • motywowanie osoby pokrzywdzonej do podjęcia samodzielnych działań,
 • udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki przemocy i uzależnień.

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania – Rzeszów tel. 17 853 31 63

“POMARAŃCZOWA LINIA” - Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją: Rzeszów - tel. 801 140 068

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: Rzeszów - tel. 17 862-13-14