Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA - jest organizacją pozarządową, której głównym zakresem działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tel. 22-499-37-33 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.00

kontakt: www.niebieskalinia.org e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Fundacja Dzieci Niczyje - polska organizacja zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej.

Tel. 22-616-02-68, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży: 116-111 - służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia kontakt z fachowcami osobom, które są w trudnej sytuacji.

Kontakt: www.fdn.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Zadania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to:

  • oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na osoby stosujące przemoc,
  • zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą,
  • podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.” (Art. 10, pkt. 1-3 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.)

 

Zadania organizacji ogólnopolskich:

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy “Niebieska Linia” - jest to ruch społeczny skupiający osoby i instytucje, które przeciwstawiają się przemocy domowej i współdziałają w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:

Ogólnopolski telefon informacyjno-interwencyjny:

tel.  801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, czynny w dni powszednie: 10.00 – 22.00, w soboty, niedziele i święta: 10.00 – 16.00)

lub tel. 22 666 00 60 (linia płatna, czynna od poniedziałku do piątku: 10.00 – 22.00)

kontakt: www.niebieskalinia.pl,    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • prowadzenie Centrum Informacji o Przemocy Domowej,
  • udzielanie informacji, gdzie można uzyskać pomoc,
  • z pomocy mogą korzystać ofiary, sprawcy oraz świadkowie przemocy w rodzinie,
  • udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej i porad prawnych,
  • prowadzenie poradni środowiskowej dla rodzin dotkniętych przemocą domową,
  • organizowanie szkoleń, konferencji, kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.