PROKURATURA REJONOWA LEŻAJSK - 17 240 53 60

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną na skutek przemocy w rodzinie lub świadkiem przemocy, możesz złożyć w prokuraturze lub na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu lub wniosek o ściganie sprawcy przemocy (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej).

Zobowiązani do udzielenia Ci pomocy i wsparcia są również Sądy Rodzinne i Nieletnich oraz kuratorzy sądowi.

Prokuratura ma obowiązek wspólnie z policją w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo:

  • ująć sprawcę,
  • wyjaśnić okoliczności zdarzenia,
  • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
  • zebrać i zabezpieczyć dowody,
  • zastosować w uzasadnionym przypadku środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

W zależności od oceny zebranych dowodów dotyczących sprawy, postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.